Hướng dẫn đăng ký tên miền

dang-ky-ten-mien-7

1. Đăng ký tên miền

1.1.Thủ tục đăng ký tên miền

Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua các nhà đăng ký.

1.2. Hồ sơ đăng ký tên miền

a. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức xin đăng ký.

b. Đối với cá nhân, hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký của cá nhân đăng ký.
+ Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hoặc hộ khẩu thường trú.
Đối với trường hợp được ủy quyền nộp thay thì hồ sơ ngoài các giấy tờ theo quy định trên cần bắt buộc bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:
+ Giấy ủy quyền của chính chủ thể đăng ký trong đó phải ghi rõ là ủy quyền cho ai (tên, ngày sinh, số CMND), đi nộp hồ sơ đăng ký cho tên miền nào.
+ Bản sao giấy CMND của người nộp hồ sơ.

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *