Đăng ký tên miền-Cách sử dụng và quản lý tên miền:

1. Chủ thể đăng ký tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:
Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://www.vnnic.net.vn.
Thời hạn hiệu lực tên miền căn cứ theo số năm duy trì được xác định qua tiền phí duy trì tên miền do chủ thể sử dụng nộp cho VNNIC.
Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
2. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội:
 Các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội sau khi đăng ký tên miền .VN chỉ được lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, không được phép thiết lập Website hoặc lưu giữ thông tin trên các máy chủ ở nước ngoài.
3. Thay đổi thông tin về quản lý tên miền
 
+ Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ máy chủ quản lý tên miền (DNS), chủ thể phải đăng ký các nội dung thay đổi đó vào “Bản khai thay đổi máy chủ DNS” và nộp đầy đủ Phí thay đổi tên miền trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi theo địa chỉ mới.
+ Khi có sự thay đổi các thông tin liên hệ liên quan đến sự hoạt động và quản lý tên miền như địa chỉ cơ quan, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại, số Fax, người quản lý tên miền, người chịu trách nhiệm thanh toán, email thanh toán, v.v… chủ thể đăng ký tên miền phải điền các thông tin đó vào “Bản khai thay đổi thông tin liên hệ” theo mẫu quy định.
+ Khi nhận được các thông tin thay đổi, iNET Media có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của minh và gửi các thông tin thay đổi đó về VNNIC.
+ Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các nhà đăng ký tên miền. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền mới
+ Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi, ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã thống nhất cam kết với nhà đăng ký cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.
+ Để thực hiện việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất thủ tục các thủ tục sau:
i. Lựa chọn được một nhà đăng ký mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.
ii. Nộp về nhà đăng ký mới “Bản khai thay đổi tên miền” kèm theo “Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền” có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của nhà đăng ký cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của nhà đăng ký cũ.

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *