Cách tạo host ảo với xampp?

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo tên miền ảo xampp? Ở bài viết này tenmien.inet.vn sẽ hướng dẫn các bạn phần quan trong khác đó là tạo host ảo với xampp? Ok bắt đầu thôi.

1. Cách tạo host ảo với xampp?

Bước 1:

Bạn cần điều hướng đến D:\xampp\apache\conf\extra hoặc bất kỳ nơi nào có các tệp XAMPP của bạn. Trong trường hợp của tôi, tệp XAMPP của tôi nằm trong ổ D.

Bước 2:

Chỉnh sửa httpd-vhosts.con f bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào . Trong trường hợp của tôi, tôi đang sử dụng Notepad++.

Các tập tin trông giống như thế này:

Bây giờ, dán đoạn mã sau vào cuối tệp văn bản/mã:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\testing"
ServerName farhan.cw
<Directory "D:\xampp\htdocs\testing">
</Directory>
</VirtualHost>

Trong đoạn mã trên:

  • Virtualhost: Hầu hết các máy chủ web sử dụng cổng 80 làm cổng mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cổng thành 8080, 8081, v.v.
  • DocumentRoot: Thư mục chứa các tập tin của một trang web. 
  • Tên máy chủ : Đây là URL cho máy chủ ảo.
  • Thư mục: Đây là thư mục của máy chủ ảo.

Bây giờ, hãy vào Windows > Search > Run và dán dòng sau:

C:\Windows\System32\driver\etc\hosts

Tiếp theo, mở tệp Máy chủ trong trình soạn thảo văn bản của bạn và thêm dòng sau vào tệp Host.

Bước 3: 

Sau khi hoàn tất, bạn cần khởi động lại Apache và MySQL từ bảng điều khiển XAMPP và kiểm tra xem http ://localhost/testing có mở trong trình duyệt của bạn hay không.

Bạn có thể thấy rằng tên miền đã được thay đổi thành công và lỗi máy chủ nội bộ 500 xuất hiện cho URL trước đó của bạn (http://localhost/testing).

Tiếp theo, chúng ta cần thay đổi URL trang web của WordPress.

Bước 4: 

Đối với điều này, hãy mở trình duyệt của bạn và truy cập http://localhost/phpmyadmin/ và chọn cơ sở dữ liệu của bạn. Trong trường hợp này của tôi thì đó là Testing.

Sau đó mở wp_options và nhấp vào chỉnh sửa URL trang web từ http://localhost/testing/ thành http://farhan.cw và URL trang chủ từ http://localhost/testing thành http://farhan.cw.

Khởi động lại Apache và truy cập URL máy chủ ảo của bạn, trong trường hợp của chúng tôi là “ farhan.cw ” và kiểm tra xem tên miền đã được thiết lập thành công chưa.

Vì quá trình thiết lập Máy chủ ảo cho Trang web WordPress đã hoàn tất, đây là kết quả cuối cùng sẽ như sau:

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *