Internet Archive chạy đua để lưu nội dung web tiếng Ukraina

Internet Archive, tổ chức phi lợi nhuận quản lý Wayback Machine để lưu trữ các trang web, cho biết họ đang chạy đua để lưu trữ càng nhiều nội dung trực tuyến ở Ukraine càng tốt.

Mặc dù nội dung web không bị suy giảm chất lượng như các tài liệu vật lý, nhưng nó có thể dễ bị biến mất hoàn toàn. Tổ chức lo ngại rằng thiệt hại đối với các trung tâm dữ liệu, bộ định tuyến và mạng cáp có thể khiến nội dung bị hỏng vĩnh viễn. Thật vậy, tên miền mã quốc gia Ukraine .ua đang bị tấn công .

Wayback Machine đang đẩy mạnh việc thu thập thông tin của toàn bộ không gian tên .ua. Nó cũng chọn các trang web cụ thể – bao gồm các trang web chính phủ và giáo dục – để thu thập thông tin sâu.

Một tổ chức khác, Lưu trữ Di sản Văn hóa Ukraine Trực tuyến (SUCHO), sử dụng các công cụ để lưu trữ web Ukraine, bao gồm cả việc thêm các trang vào Wayback Machine. SUCHO đang tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp thu thập URL, thực hiện lưu trữ và cải thiện siêu dữ liệu.

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *