Đăng ký tên miền .Vn và những con số.

dang-ky-ten-mien-6

Theo số liệu thông kê hết ngày 13/06/2011 số lượng tên miền.vn duy trì trên hệ thống DNS quốc gia đặt con số 150.000

Việt Nam tiếp tục là quốc gia có số lượng tên miền mã quốc gia phát triển đứng đầu trong khu vực, tiếp theo đó là Singapore với gần 130.000 tên miền .SG và Malaysia với 121.000 tên miền .MY.
Sau 5 tháng thực hiện biểu phí mới về tên miền ban hành theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011), số lượng tên miền “.vn” phát triển thêm trên hệ thống đạt gần 23.000 tên, tương đương với 82% tổng số tên miền phát triển trong cả năm 2010. Rõ ràng, mức phí giảm bình quân 30% so với biểu phí cũ đã có tác động tích cực tới tốc độ phát triển của tên miền .VN trong thời gian vừa qua. Dự kiến, số lượng tên miền .Vn sẽ 180.000 tên miền vào cuối năm nay.
Theo VTV

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *