Bản ghi PTR là gì? Cách sử dụng bản ghi PTR

 

1. Bản ghi PTR là gì?

Bản ghi PTR (Pointer Record) là một loại bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS) được sử dụng để ánh xạ địa chỉ IP thành tên miền.

Bản ghi PTR thường được sử dụng để thực hiện ngược lại so với các bản ghi thông thường như A (địa chỉ IP thành tên miền) và AAAA (địa chỉ IPv6 thành tên miền).

2. Tác dụng của bản ghi PTR?

  • Xác định tên miền của một địa chỉ IP: Bạn có thể sử dụng bản ghi PTR để xác định tên miền của một địa chỉ IP cụ thể. Điều này sẽ rất hữu ích khi bạn muốn biết tên miền của một máy chủ dựa trên địa chỉ IP của nó.
  • Kiểm tra xác thực ngược (Reverse DNS lookup): Bản ghi PTR thường được sử dụng trong quá trình kiểm tra xác thực ngược, trong đó một địa chỉ IP được sử dụng để tìm tên miền tương ứng. Điều này có thể hữu ích trong việc kiểm tra tính đúng đắn của các máy chủ và phòng ngừa các hoạt động đánh lừa hoặc tấn công mạng.
  • Chống spam và gian lận: Các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử thường sử dụng bản ghi PTR để xác định xem một máy chủ gửi thư có phải là máy chủ chính thống hay không. Nếu máy chủ không có bản ghi PTR hoặc bản ghi PTR không tương ứng với tên miền được quy định, thì có thể bị coi là đáng ngờ và có thể bị chặn hoặc xem xét kỹ hơn.
  • Ghi chú và quản lý hệ thống mạng: Bản ghi PTR cũng có thể được sử dụng để ghi chú và quản lý hệ thống mạng. Việc ánh xạ địa chỉ IP sang tên miền có thể giúp trong việc nhận dạng và quản lý các thiết bị và nguồn tài nguyên trong một mạng lớn.

3. Câu lệnh sử dụng bản ghi PTR:

Sử dụng nslookup để xác định tên miền của một địa chỉ IP:

nslookup 8.8.8.8

Ví dụ Kết quả:

Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
8.8.8.8.in-addr.arpa name = dns.google.

Trong đó, dns.google là tên miền của địa chỉ IP 8.8.8.8.

Sử dụng dig để thực hiện kiểm tra xác thực ngược:

dig -x 8.8.8.8

Kết quả:

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> -x 8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30354
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;8.8.8.8.in-addr.arpa. IN PTR

;; ANSWER SECTION:
8.8.8.8.in-addr.arpa. 21599 IN PTR dns.google.

;; Query time: 29 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Mon May 09 14:18:11 EDT 2024
;; MSG SIZE rcvd: 78

4. Kết luận:

Trên đây là bài viết về “Bản ghi PTR là gì? Cách sử dụng bản ghi PTR” – chúc các bạn thành công

 

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *