Alias domain là gì? Vai trò của Alias Domain

Alias domain một từ rất quen bởi vì nó chính là Parked Domain …. ok và bài viết này hãy cùng tenmien.inet.vn tìm hiểu nhé.

1. Alias domain là gì?

Alias domain là một khái niệm trong lĩnh vực quản lý tên miền và hosting website. Một alias domain là một tên miền (domain name) khác mà người dùng có thể sử dụng để truy cập vào cùng một trang web như tên miền chính (primary domain).

Cụ thể, khi một alias domain được thiết lập, nó sẽ chuyển hướng người dùng đến trang web chính, do đó, cả hai tên miền sẽ hiển thị nội dung giống nhau.

Alias domain thường được sử dụng để tạo ra các phiên bản tên miền khác nhau cho cùng một trang web, giúp tăng cường khả năng tiếp cận và nhận diện của trang web đối với người dùng. Việc này cũng có thể hữu ích trong việc quảng bá thương hiệu và tối ưu hóa cho mục đích SEO (Search Engine Optimization).

2. Vai trò của Alias Domain

Vai trò của alias domain chủ yếu liên quan đến khả năng tăng cường tiếp cận, nhận diện thương hiệu và quản lý trang web. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của alias domain:

– Tăng Cường Tiếp Cận Người Dùng:

  • Dễ nhớ hơn: Alias domain có thể được tạo ra để làm cho tên miền của trang web dễ nhớ hơn, đặc biệt là nếu tên miền chính của trang web khá dài hoặc khó nhớ.
  • Chỉ dẫn từ các tên miền phụ: Alias domain cũng có thể được sử dụng để tạo các tên miền phụ (subdomains) cho các phần cụ thể của trang web, giúp người dùng dễ dàng truy cập các phần đặc biệt mà không cần nhớ cấu trúc đầy đủ của tên miền.

– Quảng Bá Thương Hiệu:

  • Nâng cao nhận thức thương hiệu: Bằng cách sử dụng nhiều alias domain, doanh nghiệp có thể tăng cường nhận thức thương hiệu của mình trên Internet, giúp mở rộng sự hiện diện trực tuyến.
  • Phù hợp với chiến lược tiếp thị: Alias domain cũng có thể được sử dụng trong các chiến lược tiếp thị đặc biệt, chẳng hạn như chiến dịch quảng cáo, để theo dõi hiệu suất và chuyển hướng người dùng đến các trang cụ thể.

– Quản Lý Nhiều Tên Miền:

  • Đồng bộ hóa nội dung: Alias domain giúp duy trì sự đồng bộ trong nội dung của trang web. Khi người dùng truy cập alias domain, họ sẽ thấy cùng một nội dung như khi truy cập tên miền chính.
  • Quản lý tên miền phụ: Alias domain cũng có thể được sử dụng để quản lý nhiều tên miền phụ, giúp tạo ra các phần riêng biệt của trang web mà không cần mua nhiều tên miền mới.

– SEO (Search Engine Optimization):

  • Tối ưu hóa dấu vết truy cập: Sử dụng alias domain có thể giúp tối ưu hóa dấu vết truy cập và cải thiện hiệu suất SEO của trang web.
  • Quản lý liên kết: Alias domain có thể được sử dụng để quản lý các liên kết đến trang web, đặc biệt là trong trường hợp có nhiều đối tác hoặc chiến dịch quảng cáo đồng thời.

3. Các bước lập một Alias Domain

Bước 1:

Cần trỏ tên miền Alias Domain về địa chỉ IP của máy chủ hosting để Alias Domain có hiệu lực.

Bước 2:

cPanel >> DOMAINS => nhấn Create A New Domain

Bước 3:

Để thêm Alias ​​cho miền chính bạn nhập Domain Aliases => Submit

  • Để thêm Bí danh cho Miền Addon trong dịch vụ lưu trữ, hãy làm như sau:

Ví dụ mình có Addon Domain quyenlt.info, muốn thêm quyenlt.org làm Alias ​​cho quyenlt.info:

Chọn Create A New Domain > Enter the Alias Domain > Bỏ chọn the Share document root option > Enter the Document Root of the Alias Domain > Submit

Bước 4: 

Thêm cấu hình vào mã nguồn (dành riêng cho mã nguồn WordPress)

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);


bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *