Sẽ phạt trang điện tử của cơ quan Nhà nước không có đuôi .vn

Sẽ phạt trang điện tử của cơ quan Nhà nước không có đuôi .vn. Trường hợp các trang thông tin điện tử này không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam cũng sẽ bị phạt.

Đây là nội dung quy định trong Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đang được Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra lấy ý kiến.

dang-ky-ten-mien
Các cơ quan Nhà nước phải đăng ký tên miền .vn

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Về vi phạm các quy định về sử dụng tên miền Internet, Dự thảo quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với các hành vi: Sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông;

Khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, địa chỉ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn“.
Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi sau: Trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước trừ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Trường hợp cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 “.vn” của mình cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình sử dụng; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác cũng bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *