Phương pháp Cleanup disk trong centos

1. Dọn dẹp đĩa trong CentOS

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thực hiện một số lệnh nhanh để xóa không gian đĩa khỏi máy chủ CentOS của bạn. Trước khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta sẽ cần cài đặt gói yum-utils .

yum -y install yum-utils

  • Dọn dẹp bộ đệm YUM

yum clean all

Đây là một lệnh đơn giản để dọn dẹp bộ đệm yum nhưng điều này sẽ không xóa mọi thứ liên quan đến yum. Để giải phóng không gian bằng dữ liệu mồ côi từ kho lưu trữ bị xóa hoặc vô hiệu hóa, có thể sử dụng lệnh sau:

rm -rf /var/cache/yum

Để xóa bộ đệm người dùng được tạo khi lệnh yum được chạy qua một người dùng thông thường (không có sudo), chúng tôi sử dụng lệnh này:

rm -rf /var/tmp/yum-*

Removing old kernels

Lệnh sau chỉ giữ 2 kernels mới nhất được cài đặt.

package-cleanup –oldkernels –count=2

  • Cắt tệp log

Đoạn mã sau sẽ rút ngắn các tệp * .log trong âm lượng / var lớn hơn 50M và cũ hơn 7 ngày hoặc cũ hơn 30 ngày.

find /var -name “*.log” \( \( -size +50M -mtime +7 \) -o -mtime +30 \) -exec truncate {} –size 0 \;

  • Xóa bộ nhớ cache Node.js

rm -rf /root/.npm /home/*/.npm /root/.node-gyp /home/*/.node-gyp /tmp/npm-*

  • Xóa bộ đệm của người soạn

rm -rf /root/.composer/cache

rm -rf /home/*/.composer/cache

Loại bỏ dump

Nếu bạn gặp phải lỗi thất bại nghiêm trọng với PHP khiến nó bị lỗi và các kết xuất lõi đã được bật, thì có khả năng cao là có một vài trong số đó trong máy chủ của bạn. Chúng không còn cần thiết sau khi bạn gỡ lỗi, vì vậy lệnh sau sẽ xóa các tệp:

find -regex “.*/core\.[0-9]+$” -delete

 

 

 

 

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *