Khắc phục lỗi Import Demo WordPress trên Xampp

 

Import demo WordPress trên Xampp giúp bạn rút ngắn thời gian để có thể cấu hình website giống với demo của Theme cùng với data có sẵn giúp bạn nhanh chóng có một website với đầy đủ dữ liệu và bố cục, nhưng nếu bạn không biết cách xử lý thì bạn có import cả ngày cũng không xong vì bị lỗi time out, thời gian mặc định trong localhost xampp chỉ đến một mức giới hạn nào đó trong khi dữ liệu của Theme bạn import lại quá lớn dẫn đến lỗi phát sinh.

1. Ví dụ Sau khi bạn Import, sẽ thấy lỗi như hình sau?

2. Khắc phục lỗi import demo trong wordpress như thế nào?

Đầu tiên bạn mở bảng điều khiển Xampp lên, chú ý tới nút Config và thêm dòng sau vào tập tin xampp\phpmyadmin\config.inc.php

“$cfg[‘ExecTimeLimit’] = 6000;”

Tiếp tục thay đổi các thông số bên dưới trong tập tin xampp\php\php.ini :

  • post_max_size = 750M
  • upload_max_filesize = 750M
  • max_execution_time = 5000
  • max_input_time = 5000
  • memory_limit = 1000M

Tiếp tục thay đổi các thông số bên dưới trong tập tin xampp\mysql\bin\my.ini

max_allowed_packet = 200M

Tiếp theo mở file .htaccess trong folder website thêm vào đoạn code sau:

” php_value max_execution_time 600000 ”

Tiếp tục mở file wp-config.php trong folder trên ra thêm vào đoạn code sau:

set_time_limit(0);

Sau khi thêm và thay đổi các thông số như trên bạn tiến hành Import lại, lúc nào thấy có chữ Have fun! ở dưới cùng tức là bạn đã Import demo thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *