Đăng ký tên miền – Thuật ngữ tên miền (phần 2)

dang-ky-domain-2
  1. Domain Name (tên miền): Định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký tên miền trước.
2. DNS (Domain Name System) :Là hệ thống phân giải tên miền .là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền . Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia.
Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.
Chúng ta có thể giải thích hệ thống tên miền giống như “ Danh bạ điện thoại “ đó là dịch tên máy chủ thành địa chỉ IP. Vd: www.example.com dịch thành 208.77.188.166.
3. Sub domain (tên miền thứ cấp): Nó chỉ được dùng bởi một doanh nghiệp hoặc công ty nào đó cho nội dung của trang web đó. Nó chỉ đơn tuần là một thư mục nằm dưới thư mục gốc, nhưng để truy cập nó một địa chỉ URL đặc biệt được sử dụng
Ví dụ: tên miền www.bicweb.vn là dạng địa chỉ URL bình thường không có sub domain.
www.tuvan.bicweb.vn là địa chỉ URL với sub domain là: Tư vấn.
và .vn là tên miền cấp một – bicweb là tên miền cấp hai – tuvan là tên miền cấp 3.

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *