9 triệu tên miền .com và .net được đăng ký chỉ trong quý 4 năm 2017

Tính đến hết quý 4 năm 2017 vừa qua tổng số tên miền đã được đăng ký trên internet đã đạt mốc 332,4 triệu.

 

Theo VeriSign (công ty cung cấp tên miền và an ninh mạng) cho biết, tính đến hết quý 4/2017, hệ thống tên miền trên Internet đã ghi nhận con số 332,4 triệu tên miền cấp cao được đăng ký. Đây là một con số vô cùng khả quan vì luôn phát triển mạnh hơn so với các quý trước.

Cùng đó, so với quý 3/2017, số lượt đăng ký tên miền trên toàn cầu tăng khoảng 1,7 triệu, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0,5%. Và nếu so với cùng kỳ năm trước đó, số lượng đăng ký tên miền tăng trưởng 0,9%.

VeriSign cũng nêu rõ, tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 146,4 triệu trong cơ sở tên miền trong quý 4/2017, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2017, tên miền .com đạt 131,9 triệu đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 14,5 triệu đăng ký (riêng trong quý 4/2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 9 triệu, trong khi đó con số này cùng kỳ năm trước chỉ là 8,8 triệu).

Tổng số đăng ký tên miền TLD (ccTLD) quốc gia là khoảng 146,1 triệu trong quý IV năm 2017, với việc tăng 1,4 triệu đăng ký tên miền hoặc tăng 1,0 phần trăm so với quý thứ ba năm 2017. ccTLDs increase với khoảng 3,4 triệu đăng ký tên miền, hay 2,4%, so với năm ngoái. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, 10 tên miền đứng đầu trong các ccTLDs theo quy mô vùng là:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng số đăng ký đuôi tên miền mới (ngTLDs) là khoảng 20,6 triệu hoặc 6,2% tổng số đăng ký tên miền trên tất cả TLD. Đây là sự sụt giảm khoảng 0,5 triệu tên miền, hay 2,4% trong quý thứ ba năm 2017. Việc đăng ký tên miền ngTLD giảm khoảng 5.0 triệu đăng ký tên miền, hay 19.5% so với năm trước. 10 ngTLDs hàng đầu chiếm 48,9% trong tổng số đăng ký tên miền ngTLD. Biểu đồ sau đây cho thấy việc đăng ký tên miền ngTLD là phần trăm đăng ký tên miền TLD tổng thể và cũng là 10 ngTLDs hàng đầu như một tỷ lệ phần trăm của tất cả đăng ký tên miền ngTLD cho quý IV năm 2017.

 

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *